ks. mgr lic. Mateusz Wójcik

ks. Mateusz Wójcik – kapłan Archidiecezji krakowskiej, mgr lic. teologii (katechetyka), święcenia kapłańskie przyjął w 2013r. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie uzyskał stopień magistra (2013r), a następnie licencjata (2018 r.). Doktorant na UPJP II w Krakowie (katechetyka). W latach 2015-2022 wikariusz w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie i katecheta w Szkole Podstawowej nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie. Staż językowy w Divine Word School of English w Maynooth (Irlandia) w 2017 i 2019. Od 1 września 2022 r. Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu i wiceprzewodniczący Zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy.

Kontakt: ks.mt.wojcik@gmail.com

ks-mateusz-wojcik-jpg.jpg

Manfred Deselaers

Ks. dr Manfred Deselaers - duszpasterz na zagranicę Episkopatu Niemieckiego. Zajmuje się merytoryczną pracą działu edukacyjnego. Koncentruje się na religijnym znaczeniu pamięci o Auschwitz.


Kontakt: manfred@cdim.pl


(foto: Michał Lewandowski)

2017-m-lewandowski1.jpg

Czesława Kowalczyk

Czesława Kowalczyk - zajmuje się dokumentacją ekonomiczną w Krakowskiej Fundacji CDIM.

Katarzyna Stanek

Katarzyna Stanek - przygotowuje zaplecze ekonomiczne projektów edukacyjnych w Krakowskiej Fundacji CDIM.


Kontakt: katarzyna.stanek@cdim.pl

Monika Hufnagel

Monika Hufnagel - zajmuje się sprawami kadrowymi pracowników Krakowskiej Fundacji CDIM.

Recepcja

Kontakt: e-mail: recepcja@cdim.pl

Dział Edukacyjny

Kontakt: e-mail: edukacja@cdim.pl

Beata Sereś

Beata Sereś – zajmuje się koordynowaniem pracy Działu Edukacyjnego w Krakowskiej Fundacji CDIM


Kontakt: e-mail: edukacja@cdim.pl