Dział edukacji – nasze propozycje

Kontakt:  education@cdim.pl      tel. +48 33 843 1000

Beata Sereś – koordynator Działu Edukacji
Ks. dr Manfred Deselaers – duszpasterz na zagranicę Episkopatu Niemieckiego

Dział Edukacji  realizuje cele Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą i religijną, na temat eksterminacji narodów z powodów rasowych w czasie II wojny światowej, a w szczególności w Auschwitz-Birkenau -niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

Do zadań Działu Edukacji należy przygotowywanie programów, organizacja pobytów dla grup studyjnych, spotkań młodzieży, międzynarodowych konferencji i seminariów oraz rekolekcji i dni skupienia. Działania edukacyjne obejmują wykłady, rozmowy, modlitwy, refleksje podsumowujące wizytę w Miejscu Pamięci.

Dział Edukacji jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biblioteki i filmoteki, organizację i upowszechnianie wystaw stałych i czasowych oraz  wolontariat w Oświęcimiu i w Niemczech.

Projekty i programy są realizowane  w oparciu o współpracę z Państwowym Muzeum Auschwitz -Birkenau, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz innymi instytucjami edukacyjnymi w kraju i za granicą. 


Na życzenie umożliwiamy m. in.:

a) w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau:

 • zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem
 • wgląd w dokumenty  archiwum PM Auschwitz- Birkenau
 • wykłady, warsztaty, prelekcje i prezentacje  dotyczące historii byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau
 • wizytę w Dziale Zbiorów połączoną z prezentacją dzieł wykonanych przez więźniów
 • prace porządkowe na terenie miejsca pamięci
 • medytacja drogi krzyżowej lub inne modlitwy (organizowane przez CDiM)


b) w mieście Oświęcim:

 • zwiedzanie miasta Oświęcimia
 • zwiedzanie Muzeum Żydowskiego i Synagogi w Oświęcimiu
 • zwiedzanie wystawy „Romowie historia i kultura” oraz udział w warsztacie „Romowie w KL Auschwitz-Birkenau” w Stowarzyszeniu Romów w Oświęcimiu
 • zwiedzanie Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 • zwiedzanie wystawy pt. „Klisze Pamięci” byłego więźnia Auschwitz Mariana Kołodzieja w Harmężach
 • zwiedzanie miejsca podobozów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau
 • spotkanie z młodzieżą szkół oświęcimskich


c) w naszym Centrum Dialogu i Modlitwy:

 • spotkania z świadkami historii (o ile możliwe)
 • korzystanie z zasobów biblioteki i filmoteki
 • kontakt z naukowcami i fachowcami
 • refleksje etyczne i religijne
 • dni studyjne, seminaria
 • nabożeństwa
 • rekolekcje


Propozycje wykładów – Ks. Dr Manfred Deselaers:

 • Doświadczenia dialogu u progu Auschwitz. Znaczenie perspektyw: żydowskiej, polskiej, niemieckiej i innych
 • „Gdzie był Bóg w Auschwitz?” – Przegląd różnych odpowiedzi
 • Maksymilian Kolbe, Edyta Stein i inni świadkowie wiary
 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek w Auschwitz
 • Światopogląd i sumienie Rudolfa Hössa, komendanta obozu Auschwitz


Chętnie pomagamy w stworzeniu jedno- lub kilkudniowego programu
pobytu studyjnego lub rekolekcyjnego, odpowiedniego dla danej grupy.