Finansowanie

Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy jest finansowana głównie z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje działalność usługową i handlową . W szczególności Fundacja świadczy usługi w zakresie prowadzonej działalności turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wynajmu sal i środków transportu.

Fundacja zajmuje się również działalnością wydawniczą, drukarską oraz obrotem książkami i broszurami.


Źródłem finansowania działalności Fundacji są także otrzymywane darowizny, które można przesyłać na poniższe konto:


Krakowska Fundacja Centrum Informacji,

Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

Bank PEKAO SA o/Oświęcim

ul. Wladyslawa Jagielly 12

32-600 Oświęcim

IBAN: PL 67 1240 4155 1111 0000 4628 8561 – konto w PLN